Drs. Mieke Geerling, gz-psycholoog en orthopedagoog,
eigenaar Optima psychologische praktijk

optima_mieke_geerling_b.JPG

Ik heb orthopedagogiek gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als specialisatie ontwikkelings- en leerproblemen.

Ik heb lange tijd in het Speciaal Onderwijs als schoolpsycholoog gewerkt, waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen met hersenletsel. De meeste kinderen in het speciaal onderwijs hebben, voortvloeiend uit het hersenletsel, een verstandelijke beperking, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen of bijkomende psychiatrische stoornissen.

In 1995 ben ik begonnen met mijn eigen praktijk, Optima. Het is een verrijking van mijn leven om me te verdiepen in de heel uiteenlopende vragen van ouders, kinderen en jongeren. Zoals een ouderpaar schrijft: 'Afgelopen tijd ben je een stukje met ons opgelopen in het leven en het heeft ons steun en inzicht gegeven om de spannende stappen te zetten die nodig waren voor de groei en ontwikkeling van onze dochter'. Zulke woorden raken en motiveren me om ook anderen zo goed mogelijk te begeleiden en een stap verder te helpen.

Ik heb als docent deel genomen aan diverse opleidingen waarbij ik leerkrachten, groepsleiding en pedagogisch medewerkers nascholing heb geboden over een breed scala aan onderwerpen: begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling, psychopathologie (ADHD, autisme, angst- en stemmingsstoornissen, gedragsproblemen), en over ziektebeelden van kinderen uit het speciaal onderwijs zoals niet-aangeboren hersenletsel en cerebrale parese.

In 2016 heb ik de opleiding tot bijzonder curator jeugdzaken afgerond en ben opgenomen in het register BCJZ.

Sinds oktober 2019 ben ik verbonden aan de afdeling psychologie van de Radboud Universiteit; ik geef werkcolleges 'professioneel handelen' aan bachelorstudenten.