Intakegesprek

optima_content_5.jpg

Het eerste gesprek wordt binnen een week na de aanmelding gepland. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen bespreken en wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind of de jeugdige doorgenomen.

Gezamenlijk worden de vragen geïnventariseerd die door onderzoek en/of observatie beantwoord moeten worden. Vervolgens worden afspraken gemaakt over het type onderzoek dat zal plaatsvinden, en worden data voor onderzoek en/of observatie vastgesteld.