Privacy

optima_content_1.jpg

Wij houden ons aan de AVG. Voor het verstrekken van gegevens aan derden (zoals het onderzoeksverslag of het verslag van de behandeling) is uw toestemming nodig. Zie voor uitgebreide informatie ons privacybeleid en de AVG.

Dossiers worden vijftien jaar bewaard.

Wij hanteren de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit betekent dat de psycholoog, wanneer zij vermoedt dat er een onveilige situatie voor het kind bestaat, dit met u bespreekt en, indien nodig, een melding doet bij Veilig Thuis.