Adviesgesprek

optima_content_11.jpg

Tijdens het adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek nader toegelicht.

De leerkracht of intern begeleider/remedial teacher van de school van uw kind kan indien gewenst bij een tweede adviesgesprek betrokken worden.

De adviezen voor behandeling worden uitgebreid besproken en er worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de begeleidingsadviezen.

In overleg met de school kan een handelingsplan worden opgesteld. OPTIMA bemiddelt bij verwijzing naar zelfstandig gevestigde remedial teachers wanneer de begeleiding/behandeling niet op school kan worden geboden.

Groepsleerkrachten en remedial teachers kunnen worden begeleid bij het uitvoeren van het didactisch handelingsplan.

Advisering over de begeleiding van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling vindt plaats in overleg met de school en de ouders. Het is mogelijk dat een verwijzing voor externe gespecialiseerde hulpverlening plaatsvindt wanneer de problematiek de mogelijkheden van de school en/of ouders te boven gaat.