Verwijzen van kinderen en jongeren tot 18 jaar

optima_content_15.jpg

Sinds 1 januari 2015 valt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeente (Jeugdwet). Een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het sociaal wijkteam kan uw kind naar ons verwijzen.

Optima heeft een contract in het kader van de Jeugdwet met de gemeente Nijmegen (regio).

Als u in een andere gemeente woont, komen de kosten van psychologisch onderzoek en behandeling voor eigen rekening.

De kosten van psychologisch onderzoek en behandeling zijn overeenkomstig de tarieven voor vrijgevestigd psychologen: €90 per uur. Het telefonisch spreekuur wordt niet in rekening gebracht.