Klachten- en geschillenregeling

optima_content_2.jpg

Wanneer u vindt dat er iets fout is gegaan of als u een klacht heeft, vragen wij u dit bij ons te melden. Dat is de beste en snelste weg om een oplossing te vinden. Mochten we er toch samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van onze beroepsvereniging NIP. 

NIP_logo2.jpg